Полезни ресурси

Кредитен речник

Разберете кои са най-използваните термини, които трябва да знаете, когато искате да кандидатстване за финансиране.

Наръчник на разумния собственик на малък бизнес

Често задавани въпроси

 • Можете да се свържете с нас, като наберете националния ни телефон 0700 17 005;
 • Можете да изпратите запитване за финансиране през нашия интернет сайт;
 • Можете да посетите директно офиса ни. Информация за адрес във вашето населено място можете да откриете в секция „Контакти”

След като изберете предпочитания от Вас начин за връзка, наш представител задължително ще се свърже с Вас и ще можете да получите необходимата информация за изискванията и условията за предоставяне на бизнес финансиране от нас.

За да улесним нашите клиенти при кандидатстване за бизнес финансиране, изискваме само документи, които те вече притежават. Не се налага кредитоискателите да набавят документи, специално за нуждите на кредитната сделка.

За да кандидатствате за финансиране от нас е необходимо да отговаряте на следните изисквания:

 • Да управлявате собствен или семеен бизнес в сферата на търговията, услугите, производството или земеделието;
 • Да имате идеи за бизнес развитие;
 • Да живеете и имате бизнес в районите на действие на нашите кредитни офиси. Адресите на нашите офиси може да намерите в секцията „Контакти“

В случай, че не сте сигурни дали отговаряте на изискванията, обърнете към нас, посредством телефоните за връзка или изпратете запитване.

Нашите кредити са целеви – те са насочени за развитието на малкия бизнес. Всяка дейност, която е насочена към подобряване и развитие на бизнеса може да бъде подкрепена от нас. Типичните цели, свързани с управлявания бизнеса са следните:

 • Увеличаване на стоковата наличност и асортимента;
 • Закупуване на материали и оборудване;
 • Ремонт на бизнес помещения;
 • Откриване на нови бизнес обекти;
 • Закупуване на имоти;
 • Погасяване на задължения;
 • Закупуване на МПС и друга техника;

Средствата се изплащат по банков път по посочената от Вас банкова сметка.

Стандартните продукти, които ползват нашите клиенти са без авансова такса за разглеждане на документите. В Тарифата ни за такси и комисионни можете да откриете информация за продуктите, при които изискваме такса ангажимент.

Ние сме насочили нашите усилия към ускоряване на всички процеси, свързани с отпускането на бизнес кредити. Срокът за извършване на правилно проучване на бизнеса на нашите кредитоискатели и взимане на решение по сделката е седем дни след комплектуване на всички изискуеми документи. Взимането на решение по всяка кредитна сделка изисква внимание с оглед определяне на правилното решение в конкретния случая. Основен фактор при взимането на решение по кредитна сделка е съобразяване размера на искания кредит и този на погасителната вноска с възможностите в бизнеса и домакинството на кредитоискателя.

Вноските по кредита се внасят съгласно подписан погасителен план по посочената в договора за кредит банкова сметка на дружеството. При групови кредити е възможно и погасяване в съответния офис на дружеството, като падежната дата е посочена в погасителен план, а часът за плащане е предварително уточнен.

Вноските се внасят съгласно подписания от Вас погасителен план на съответното падежно число. Типично кредитите се изплащат от Вас на месечни вноски. За земеделските производители или други собственици на бизнес, със специфика в приходите от дейността си, предлагаме възможности за гъвкави погасителни планове или гратисни периоди. При групово кредитиране, при желание от страна на клиентите, е възможно погасяване и на двуседмични вноски.

По всяко време можете да погасите кредита си предсрочно. Таксата, която се заплаща е минимална, съгласно ОУТТК (Общи условия, Такси, Тарифи и Комисионни) и е включена в договора за кредит с нас.

Предоставяме възможност за рефинансиране на текущ кредит на всичките ни лоялни клиенти при определени условия, за които можете да научите повече от Вашия обслужващ служител.

 

PDF Документ

Общи условия за физически лица

PDF Документ

Общи условия за юридически лица

PDF Документ

Тарифа за таксите и комисионните

PDF Документ

Банкова сметка

PDF Документ

Общи условия ипотека за физически лица

Обща информация по смисъла на чл. 5 от ЗКНИП

PDF Документ

PDF Документ

Попълнете формата и изтеглете Наръчника, който трябва да има всеки отговорен предприемач.