Новини

“Предприемачеството: Как го стимулира микрофинансирането? От теория към практика!“

УСТОИ АД, като партньор на ЕИФ, взе участие в организираната от Института на Европейската Инвестиционна Банка /ЕИБ/ среща, посветена на ефекта на микрофинансирането върху малкия бизнес.

На 28.04.2015 в Люксембург, Социалната платформа на ЕИБ проведе среща на тема „Социалното предприемачество и микрофинансирането“. На срещата четирима изтъкнати оратори представиха стойностни практики и инициативи.

По време на срещата бе представена историята на микрофинансирането в Европа – основни теоретични принципи, прилагани практики и постигнат социален ефект. Днес, когато 92.2 % от компаниите наемат не повече от 9 човека, микрофинансирането се явява основен инструмент за подпомагане на социалното предприемачество, което от своя страна, представлява ключ за намаляването на бедността и безработицата в Европа. За да се постигнат заложените към 2020 г. цели за устойчиво развитие обаче, е необходима сериозна промяна в законодателната рамка и начина на мислене.

Павел Велев, Изпълнителен директор на УСТОИ АД, представи как представляваното от него Дружество работи със собствениците на малък бизнес в България, помагайки на предприемачите да получат достъп до финансиране.

Още новини

Как да избегнем финансовите проблеми в условия на извънредно положение?

През последните два месеца всеки от нас се замисля за своето финансово състояние като си задава множество

виж повече

Нов адрес на офис Пловдив

Уважаеми клиенти и партньори, УСТОИ Бизнес кредит 1 ви информира, че от

виж повече

Извънредната ситуация, изисква извънредни решения! УСТОИ Бизнес кредит 1 е близо до вас!

Уважаеми клиенти и партньори, УСТОИ Бизнес кредит 1 продължава своята подкрепа, насочена

виж повече