Новини

Европейски механизъм за микрофинансиране ПРОГРЕС- предизвикателства и постигнати резултати

Представители на УСТОИ АД взеха участие в семинар под наслов „Европейски механизъм за микрофинансиране ПРОГРЕС  – предизвикателства и постигнати резултати“, организиран от г-жа Ренате Вебер, член на Европейския парламент. Семинарът се проведе в сградата на Европейския парламент на 26.05.2015г. Поканени бяха представители и клиенти на микрофинансиращи институции от България, Румъния и Холандия. На форума бяха обсъдени положителни практики и постигнати резултати по линия на Европейски механизъм за микрофинансиране ПРОГРЕС,  даващ възможност на малки и средни фирми, включително земеделски производители, да развиват по-успешно своята дейност.

От страна на УСТОИ АД, в семинара взеха участие г-н Павел Велев, изпълнителен директор на Дружеството и г-жа Галина Арабаджиева, земеделски производител от Пловдивска област. Г-н Велев представи постигнатите от Дружеството резултати за близо 18 години дейност. Основен акцент бяха резултатите по линия на програма ПРОГРЕС на Европейския съюз, с чиято финансова подкрепа и в рамките на 9 месеца са подкрепени бизнес проекти на 214 малки фирми, като са създадени и запазени над 400 работни места.

За три години, бизнеса й се разраства близо 3 пъти, растеж реализиран с финансовата подкрепа на УСТОИ АД по линия на програма ПРОГРЕС. Чрез част от отпуснатите средства, г-жа Арабаджева закупува земеделска земя. Останалите средства са вложени за закупуване на допълнителен инвентар, направата на нови водни сондажи, както и захранването с електричество на два от новозакупените парцели. Г-жа Арабаджиева представи и своите планове, като за реализацията им ще разчита на подкрепа от страна на УСТОИ АД.

Участниците в семинара се обединиха, че предоставените средства от Европейския съюз по линия на програма ПРОГРЕС достигат до малките фирми и имат важен принос, както за тяхното развитие, така и за поддържане и увеличаване на броя на трудовата заетост.  Същевременно, адекватни законодателни промени са необходими в страните от ЕС за улесняване на дребното предприемачество и достъпа на малки фирми до финансов ресурс.

В заключение, всички присъстващи се обединиха, че микрофинансирането е важен инструмент в подкрепа на малкия бизнес и има значим социален ефект.

Още новини

Как да избегнем финансовите проблеми в условия на извънредно положение?

През последните два месеца всеки от нас се замисля за своето финансово състояние като си задава множество

виж повече

Нов адрес на офис Пловдив

Уважаеми клиенти и партньори, УСТОИ Бизнес кредит 1 ви информира, че от

виж повече

Извънредната ситуация, изисква извънредни решения! УСТОИ Бизнес кредит 1 е близо до вас!

Уважаеми клиенти и партньори, УСТОИ Бизнес кредит 1 продължава своята подкрепа, насочена

виж повече