Любопитно

Бизнес кредити – полезна информация

Бизнес кредити – полезна информация

Фирмените кредити са известни още като бизнес кредити и се отпускат на юридически лица за целите на един бизнес. Този тип кредити заема важно място в областта на кредитирането, като се предлага типично от банките. В България съществуват единици небанкови финансови институции, които предоставят бизнес кредити.

Целта е чрез фирмения кредит собственикът на един бизнес да си осигури финансите, необходими за оборотни или инвестиционни цели. Бизнес кредитите се подразделят съответно на оборотни и инвестиционни бизнес кредити.

Оборотни кредити

Оборотният кредит е кредит за оборотни цели, който трябва да покрие краткосрочните нужди на една фирма от суровини, стоки, материали и т.н. Обикновено срокът на този тип кредит е до 1 година, като в някои случаи е възможно периода на погасяване да достигне до 18 месеца. Това е така, защото ползите от оборотните кредити обичайно се отчитат в рамките на 12 месеца.

Инвестиционни кредити

Инвестиционните кредити се използват за закупуване на оборудване, МПС и техника, за извършване на ремонт на бизнес помещения и т.н., като целта е да се извлекат ползи за бизнеса в дългосрочен план. Обикновено срокът на един инвестиционен кредит надхвърля 12 месеца, поради дългосрочния характер на направената инвестиция.

Процедура за кандидатстване

Кандидатстването за бизнес кредит се различава значително от кандидатстването за потребителски кредит. Типично финансиращите институции изискват от всички собственици на бизнес да представят набор от счетоводни документи за състоянието на бизнеса, включващ: Баланс, Отчет за доходите (ОД), Годишен финансов отчет (ГФО) или Годишна данъчна декларация (ГДД), а в много случаи и Дневник на покупки/продажби.

Тези документи се изискват по закон, следователно следва да се поддържат от всеки собственик на фирма. Въз основа на съдържащата се в тях информация се прави първоначална оценка на кредитоспособността на бизнеса. Определят се различни фактори като задлъжнялост на фирмата, ликвидност и др., на базата на които се определя финансовото състояние на бизнеса към момента на кандидатстване. Разбира се, всяка финансираща институция извършва и допълнително проучване на бизнеса и финансовото състояние на семейството на кредитоискателя, с оглед взимане на окончателно решение по кредитната сделка.

Одобрение

Решението дали да се отпусне един бизнес кредит е комплексно. Започва се с изследване на паричните потоци в бизнеса, като е възможно също така да се изготви сравнителен анализ за различни периоди. Целта е да стане ясно дали фирмата ще може да генерира необходимите печалби, за да изплаща вноските по изтегления кредит. Решението до голяма степен зависи и от кредитната история не само на юридическото, но и на физическото лице, което е собственик на фирмата.

Целесъобразност на кредита

Всички финансови институции взимат предвид целта на искания бизнес кредит. Когато например целта на един кредит е да се купи машина на пазарна цена от 10 000 лв., не би следвало одобреният кредит да надхвърля тази сума. По същия начин, един оборотен кредит следва да бъде съобразен с размера на зарежданата стока на месечна база или с типичния размер на зареждането със сезонна стока. При бизнес, предлагащ сезонна стока, необходимостта от повече финансови средства преди началото на сезона е напълно оправдана, тъй като сезонното зареждане предполага покупка на по-големи количества стока преди започването на сезона.

Обезпечение на бизнес кредита

Бизнес кредитите не се отличават сериозно от останалите видове кредити по отношение на обезпечението, а фактът, че съществуват най-различни варианти за обезпечение, кара все повече собственици на бизнес да се възползват от такива кредити.

Обикновено една фирма разполага с дългорайни активи, например оборудване и машини, които биха могли да послужат като обезпечение. Напоследък все по-често се използва и друг инструмент за обезпечаване на фирмения кредит – залогът на бъдещи вземания.

Извод

Основната полза при използването на бизнес кредити е свързана с факта, че те са съобразени с производствения цикъл в бизнеса и от такава гледна точка са най-изгодни за бизнеса. Ключов фактор при вземане на решение при привличане на допълнително финансиране на бизнеса е информираността. По-добрата информираност за ползите от фирмения кредит е предпоставка предприемачите да предпочетат този тип кредити пред потребителските. Не само по-ниската лихва, но и по-късия срок за погасяване, прави бизнес кредита по-изгоден и стимулира развитието на бизнеса.

Още новини

Празнично работно време

Уважаеми клиенти, вашето искане за кредит ще бъде разгледано в първите работни дни на 2024г. Екипът на УСТОИ ЕАД Ви пожелава Весели Коледни и Новогодишни празници

виж повече

Сигурност, бързина и модерни технологии: УСТОИ обединява сили с Evrotrust

Водени от приоритета да осигуряваме само най-качественото обслужване за всички наши клиенти, УСТОИ ГРУП Ви предоставя възможност за изцяло дигитални процеси при обработка на документация. По този начин спестявате време, усилия и средства, а Вашите лични данни (и тези на Вашия бизнес) се съхраняват и употребяват при максимално ниво на защита. *Вече можете да се […]

виж повече

Нов офис на УСТОИ ЕАД в гр. Пловдив

Уважаеми клиенти и партньори, УСТОИ Бизнес кредит 1 ви информира, че от днес 14.09.2022 г. Дружеството премести своя офис в гр.Пловдив. Новият офис се намира в удобна за достъп локация, находяща се на бул. Дунав 101. Пред офиса има възможност за паркиране, в близост са спирки на обществения транспорт. Както всички останали офиси на Дружеството, офисът в […]

виж повече