Любопитно

Бизнес кредит или бърз кредит – кое да избера?

Бърз кредит или бизнес кредит

Кредитирането е сред най-актуалните теми в страната през последната година. Освен традиционните банки, в пазара навлизат голям брой малки финансови институции и това изправя както потребителите, така и собствениците на малки фирми, пред не лек избор на финансов партньор.

Основен фактор за появата на множеството нови кредитни институции на българския пазар е факта, че традиционното банково кредитиране е свито. Изискванията към кредитоискателите са повишени, както към физическите лица, така и към малкия бизнес. Основна причина банките да спрат финансирането на малките фирми през последните 2 години е фактът, че повечето малки фирми не разполагат с точна отчетност за реализираните приходи, респ. печалба. Поради ограничения достъп до банково кредитиране, собствениците на малък бизнес все по-често се обръщат към т.нар. „бързи кредитори“ при необходимост от допълнителни парични средства.  

Дали „бързите“ кредити са най-добрата алтернатива на един собственик на малък хранителен магазин, който се нуждае от кредит, за да зареди със стока? Целта на този материал е именно да ви помогне да прецените сами ползите и недостатъците на бързите кредити.

Предимства на бързите кредити

Едно от основните преимуществата на „бързите“ кредити е това, че клиентите получават отговор на своите запитвания за кредит до няколко часа.  Така до 24 часа, те могат да получат исканата малка сума и да разполагат със средствата. Това кара собствениците на малък бизнес, които спешно се нуждаят от средства, да изтеглят именно „бърз“ кредит. 
Клиентите, ползващи „бързи“ кредити оценяват и това, че изискуемата документация е минимална.

В повечето случаи случаи кредитоискателите се посещават на домашен адрес от кредитни консултанти, работещи за съответната кредитна институция, и това се оказва допълнително улеснение за хората, които са решили да изтеглят кредит.

Недостатъци на „бързите“ кредити

Типично не се изисква  обезпечение за този тип кредити.  Това, от една страна улеснява клиента, но от друга –  носи високи рискове за кредитната институция, които тя компенсира с висока цена на кредита. Именно цената се оказва най-големият недостатък. „Бързите“ кредити имат високи годишни лихви, които могат да достигнат до 50%. До 1000% пък може да достигне годишният процент на разходите (ГПР), който всъщност отразява цялостното оскъпяване на кредита.  

Друг недостатък на някои от кредитните институции, отпускащи „бързи“ кредити се явяват неясните условия, права и задължения, описани в договора за кредит. Клиентът реално не може да се ориентира каква част от главницата и лихвата е изплатил във всеки един момент. Трудно му е да разбере и как е калкулирана цената на кредита или при какви условия същият може да бъде предсрочно погасен.

Като обобщение, може да се заключи, че клиентът получава кредита бързо и лесно, но след това заплаща висока цена за него.

В повечето случаи когато малкият бизнес финансира оборотни или малки инвестиционни нужди с „бърз“ кредит, реализираната печалба бива похарчена за изплащането на лихвата, а в някои случаи е дори недостатъчна.

Предприемачите, които все пак решат да изтеглят „бърз“ кредит, трябва да преценят дали ще са в състояние да изплащат дължимите вноски в срок. В противен случай кредитът може да се превърне в непосилна финансова тежест. Те трябва да помислят за непредвидени обстоятелства и да се запознаят с условията, действащи в случаите, когато плащането на вноската се просрочи.

Преимущества на бизнес кредитите

За разлика от „бързите“ кредити, фирмените кредити са значително по-изгодни и представляват доста по-разумен вариант за предприемачите. Годишната лихва по тях се движи в диапазона между 10 и 20%.

Друго предимство на бизнес кредитите е, че те типично  се предлагат от служители на дадена финансова институция – банкова или небанкова, които не само предлагат продуктите на тази институция, но са достатъчно компетентни и могат да дадат съвети на кредитоискателите  относно това какъв точно кредит да изтеглят.

Кредитните служители се запознават задълбочено с бизнеса на клиента и неговите потребности, и могат да съдействат на предприемача при взимане на решение. При бизнес кредитите, определянето на размера, срока и месечната вноска по кредита се съобразяват с индивидуалните потребности и възможности на бизнеса.

Недостатъци на бизнес кредитите

Обикновено окончателното одобрение на бизнес кредита да отнеме до 2-3седмици. Липсата на „бързо“ одобрение в вероятно причината за някои собственици на бизнес да решат да изтеглят „бърз“ кредит, като се отказват от фирмения, още докато са на етап кандидатстване. 

Изискването да се представи определен набор от документи за кандидатстване също са един от „недостатъците“ на фирмените кредити от гледна точка на кредитоискателя. При кандидатстване за по-голяма сума, повечето кредитори изискват от фирмата – кредитоискател да представи Годишен финансов отчет (ГФО), Счетоводен баланс, Отчет за доходите (ОД) и т.н. На базата на тези документи се прави оценка на кандидатстващия за кредит бизнес и се взема решение, което да е възможно най-рационално за двете страни – и за кредитополучателя, и за кредитора. След като се анализират паричните потоци на конкретната фирма, финансовите институции трябва да преценят дали тя е в състояние да си позволи дадена месечна вноска, инвестиция и т.н.

Решението дали да се отпусне фирмен кредит е по-сложно и поради тази причина процедурите по кандидатстване изискват повече време.

Накратко, може да се заключи, че клиентът получава бизнес кредита след минимум седмица, като за целта представя и набор от фирмени документи. За сметка на това, цената на кредита е разумна и месечната вноска е по възможностите на бизнеса.

Обобщение

Инвестициите са важни за развитието на всяка фирмa. Дали един бизнес ще има конкурентно предимство зависи, както от стратегиите за увеличаване на приходите и печалбата, така и от стратегиите за свиване на разходите. В повечето случаи инвестициите налагат необходимостта от заемни средства от финансова институция. Точно тогава всеки трябва да прецени сам за себе си кой вариант да избере – бизнес кредит или „бърз“ кредит.

Още новини

Празнично работно време

Уважаеми клиенти, вашето искане за кредит ще бъде разгледано в първите работни дни на 2024г. Екипът на УСТОИ ЕАД Ви пожелава Весели Коледни и Новогодишни празници

виж повече

Сигурност, бързина и модерни технологии: УСТОИ обединява сили с Evrotrust

Водени от приоритета да осигуряваме само най-качественото обслужване за всички наши клиенти, УСТОИ ГРУП Ви предоставя възможност за изцяло дигитални процеси при обработка на документация. По този начин спестявате време, усилия и средства, а Вашите лични данни (и тези на Вашия бизнес) се съхраняват и употребяват при максимално ниво на защита. *Вече можете да се […]

виж повече

Нов офис на УСТОИ ЕАД в гр. Пловдив

Уважаеми клиенти и партньори, УСТОИ Бизнес кредит 1 ви информира, че от днес 14.09.2022 г. Дружеството премести своя офис в гр.Пловдив. Новият офис се намира в удобна за достъп локация, находяща се на бул. Дунав 101. Пред офиса има възможност за паркиране, в близост са спирки на обществения транспорт. Както всички останали офиси на Дружеството, офисът в […]

виж повече