Новини

Устои АД сключи договор с Европейският Инвестиционен Фонд

По линия на програма за микрофинансиране прогрес, чрез който собствениците на малък бизнес ще получават финансиране

Европейският Инвестиционен Фонд (ЕИФ) и УСТОИ АД подписаха договор за финансиране в размер на 1 милион евро, насочен към подкрепата на повече от 500 малки преприятия в България.

Договорът за финансиране ще даде възможност на УСТОИ АД да увеличи достъпа до финансови средства на собствениците на малък бизнес в България, основно малки земеделски производители, както и жени, управляващи малък бизнес и представители на малцинствата, които срещат трудности при подсигуряването на кредитен ресурс чрез банките.

Програмата за микрофинансиране Прогрес е финансиранa от Европейската Комисия и упрaвляванa от Европейския Инвестиционен Фонд.

Коментирайки договора, Ръководителят на проекта, Пер-Ерик Ериксон каза: „За нас е удоволствие да подпишем толкова значимо споразумение в България, насочено към общости, за които достъпът до финансиране е ограничен. Този договор ще помогне за увеличаването на възможностите за финансиране именно на тези собственици на малък бизнес, които се нуждаят най-много от средства“.

Транзакцията ще позволи на УСТОИ АД да продължи да развива и усъвършенства процеса по кредитиране на най-малките фирми в България. УСТОИ АД е единственият кредитор на българския пазар, който прилага методиката на групово кредитиране. Този метод на кредитиране се фокусира върху предоставянето на финансови услуги на нерегистриран бизнес, както и на мобилен бизнес, упражняван от етническите малцинства (най-вече представители на ромската общност).

Изпълнителният Директор на УСТОИ АД, Павел Велев коментира: „Ние разглеждаме този договор като една изключително важна стъпка за УСТОИ АД в предоставянето на наистина необходимата финансова подкрепа за собствениците на малък бизнес от всички икономически сфери и етнически групи в България. УСТОИ АД ще разшири обсега си на действие в земеделските райони, като ще съдейства на малките земеделски производители да увеличат своята продуктивност и да внедрят ново оборудване и техника. Очакваме увеличен социален ефект и устойчива заетост в сферата на малкия бизнес, благодарение на Програмата за микрофинансиране Прогрес.“

Всички собственици на малък бизнес, които желаят да кандидатсват за микро-кредит по линия на Програмата за микрофинансиране Прогрес могат да се обърнат директно към клоновете на УСТОИ АД.

Какво представлява Европейската програма за микрофинансиране прогрес (ЕПМП)

ЕПМП предоставя гаранции и директно финансиране на микро кредитиращи организации. Инициативата е създадена с помощта на 205 милиона евро, подсигурени от Европейската Комисия и Европейската Инвестиционна банка. Програмата за микрофинансиране Прогрес цели да увеличи достъпа на собствениците на малък бизнес и самонаетите лица до финансови средства. Основният, но не и единствен фокус на програмата, е насочен към групи с ограничен достъп до традиционния кредитен пазар. Сред тях са жени, управляващи собствен бизнес, млади предприемачи, собственици на бизнес, представители на малцинства, предприемачи в неравностойно положение, еднолични търговци и др. Кредити в размер до 25 000 евро се предоставят посредством микро кредитиращи организации, които участват в програмата. Програмата за микрофинансиране Прогрес не предоставя директно финансиране на собствениците на малък бизнес.

Договорът с УСТОИ АД е 62-рата транзакция, подписана по линия на Програмата за микрофинансиране Прогрес от негово създаване през 2010 г. До днес, по линия на програмата собственици на малък бизнес на територията на ЕС са получили средства на обща стойност над 130 милиона евро. Страните, в които са сключени договори са: Австрия, Белгия, България, Великобритания, Кипър, Гърция, Дания, Литва, Ирландия, Испания, Италия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Франция, Швеция и Холандия.  

За повече информация относно инициативата, моля посетете: www/ec/Europa.eu/empf

Какво представлява Европейският Инвестиционен Фонд

Основната мисия на Европейския Инвестиционен Фонд (ЕИФ) е да подпомага микро, малките и средни предприятия в Европа, като улеснява достъпа им до финансиране. ЕИФ създава и развива инструменти за дялово участие, гаранции и микрофинансиране, които са специално насочени към този пазарен сегемент. В тази си роля, ЕИФ благоприятства постигането на целите на ЕС да подкрепя иновациите, научноизследователската и развойна дейност, предпиемачеството, растежа и заетостта. В края на 2013 г. общата стойност на средствата отпуснати на фондове за дялово участие достигна 7.9 милиарда евро. С инвестиции в повече от 435 фонда, ЕИФ е лидер на Европейското предприемачество благодарение на мащаба и обхвата на своите инвестиции, най-вече в сферата на високите технологии и стартиращия бизнес. В края на 2013 г. гарантираният кредитен портфейл на ЕИФ достигна 5.6 милиарда евро, реализиран чрез повече от 300 проекта. Това постави ЕИФ в позицията на основен гарант при финансиране на европейските малки и средни предприятия и лидер при предоставяне на гаранции за микрофинансиране.

Повече информация за ЕИФ е налична на: www.eif.org

Какво представлява Устои АД

УСТОИ АД се явява продължител на едноименната програма за микрофинансиране Устои, стартирала през 1998 г. УСТОИ АД е оперативно и институционално устойчива микрокредитираща организация. Компанията е регистрирана като небанкова финансова институция в България. Мисията на УСТОИ АД е да предостави финасови възможности на малкия бизнес в България да реализира своите идеи на изгодна цена и това да доведе до повишаване на неговите доходи. От 1999 г. до сега УСТОИ АД  отпуска повече от 45 000 кредита на обща стойност от над 33 милиона евро, както на собственици на малък бизнес, така и на земеделски произоводители. През последните години, фокусът на УСТОИ АД е върху предоставянето на качествени финансови услуги на земеделски стопани, както и относно прилагането на принципи на прозрачност и защита интересите на клиентите на компанията.

Повече информация за УСТОИ АД е налична на www.ustoi-businesscredit1.org

Информация за пресата, относно:

ЕИФ, моля свържете се с:

Дейвид Йормесор, d.yormesor@eif.org, или посетете интернет страницата на ЕИФ www.eif.org  

УСТОИ АД, моля свържете се с

Павел Велев, pvelev@ustoi.org (+359 2 9804540) или посетете интернет страницата на дружеството www.ustoi-businesscredit1.org

Още новини

Празнично работно време

Уважаеми клиенти, вашето искане за кредит ще бъде разгледано в първите работни дни на 2024г. Екипът на УСТОИ ЕАД Ви пожелава Весели Коледни и Новогодишни празници

виж повече

Сигурност, бързина и модерни технологии: УСТОИ обединява сили с Evrotrust

Водени от приоритета да осигуряваме само най-качественото обслужване за всички наши клиенти, УСТОИ ГРУП Ви предоставя възможност за изцяло дигитални процеси при обработка на документация. По този начин спестявате време, усилия и средства, а Вашите лични данни (и тези на Вашия бизнес) се съхраняват и употребяват при максимално ниво на защита. *Вече можете да се […]

виж повече

Нов офис на УСТОИ ЕАД в гр. Пловдив

Уважаеми клиенти и партньори, УСТОИ Бизнес кредит 1 ви информира, че от днес 14.09.2022 г. Дружеството премести своя офис в гр.Пловдив. Новият офис се намира в удобна за достъп локация, находяща се на бул. Дунав 101. Пред офиса има възможност за паркиране, в близост са спирки на обществения транспорт. Както всички останали офиси на Дружеството, офисът в […]

виж повече