Услуги

Счетоводно обслужване

Професионално счетоводно обслужване

Предоставяме широк спектър от счетоводни и ТРЗ  услуги във всички области, свързани с финансово-счетоводните процеси в търговски дружества, дружества с нестопанска цел, регистрирани земеделски производители, физически лица, работа по проекти и други.

Сфери на дейност

За кого е предназначен?

Юридически и физически лица.

Ценова политика

Ценовата ни политика е ориентирана в полза на клиента и е взависимост от размера и вида на документооборота ви.

Формуляр за счетоводно обслужване

* без документи за разплащане
* банкови транзакции и касови плащания
* извършвате ли ВОД/ВОП; валутни разплащания; Интрастат, месечни отчети, комуникация на английски език, друго?