Изберете вид на кредита

Бизнес финансиране

Финансиране в размер до 65 000 лв. и максимален срок на погасяване 120 месеца за стартиращи компании, микро и малък бизнес.

Земеделско финансиране

Финансиране в размер до 65 000 лв. и максимален срок на погасяване 120 месеца за регистрирани земеделски производители.

Потребителско финансиране

Финансиране в размер до 6 000 лв. и максимален срок на погасяване 60 месеца за физически лица.

Жилищно ипотечно финансиране

Финансиране до 90% от стойността на имота и максимален срок до 35 години. Без такси за кандидатстване.

Продукт "Сила"

Безлихвен заем в размер от 1000лв. до 3000лв., срок на погасяване 3 месеца и гъвкав погасителен план.

Продукт "Оптимум"

Финансиране в размер от 1000лв до 3 000лв, срок на погасяване 12 месеца и гъвкав погасителен план.

Продукт "Подем"

Финансиране в размер от 1000лв до 5 000лв, срок на погасяване 6 месеца и гъвкав погасителен план.

Продукт "Развитие"

Финансиране в размер от 5001лв до 10 000лв, срок на погасяване до 36 месеца и гъвкав погасителен план.

Продукт "Инвест"

Финансиране в размер от 10001лв до 30000лв, срок на погасяване до 36 месеца и гъвкав погасителен план.

Ипотечни бизнес кредити

Финансиране в размер до 65 000 лв. и максимален срок на погасяване 120 месеца.

Потребителско финансиране

Финансиране в размер до 3 000 лв. и максимален срок на погасяване 36 месеца за физически лица.

Жилищно ипотечно финансиране

Финансиране до 90% от стойността на имота и максимален срок до 35 години. Без такси за кандидатстване.